Hur en väldefinierad käklinje får dig att se yngre ut

tjej med väldefinierad käklinje

I många år har estetiska behandlingar med fillerinjektioner fokuserat på att skapa volym i läppar och kinder. Ansiktets nedre del har ofta försummats, men på senare år har man börjat ägna större uppmärksamhet åt denna del av ansiktet. Ålderstecknen kan vara mycket framträdande i ansiktets nedre delar, inte minst käklinjen.

 

Minimalt invasiva estetiska behandlingar för käklinjen

Utvecklingen inom estetiska behandlingar har lett till nya möjligheter att behandla ansiktets form och benstruktur utan kirurgi. En försvagad eller slapp käklinje kan nu behandlas med minimalt invasiva behandlingar som käklinjefillers för att ge dig ett ungdomligare utseende och bevara din naturliga skönhet.

 

En skarp käklinje förknippas med ungdomlighet

Det finns många anledningar till att käklinjen fått ökad uppmärksamhet. För det första är en skarp käklinje ett skönhetsideal bland många kvinnor och män. Många yngre personer ber om käklinjefillers även om de inte uppvisar några ålderstecken. Det handlar mer om att de vill finjustera sitt utseende och uppnå sin sanna skönhetspotential.

För det andra förknippas en skarp käklinje med ett ungdomligt utseende. En odefinierad eller slapp käklinje förknippas med högre åldrar. Med åldern förlorar käklinjen ofta sin definition till följd av benförlust och volymförlust högre upp i ansiktet.

Dessutom handlar detta ökade fokus på ansiktets nedre delar om balans och individualitet. Ett överdrivet fokus på att behandla mitten av ansiktet kan leda till ett obalanserat ansikte. Käklinjens och hakans form kan göra en stor skillnad för vårt utseendet i stort.

 

Åldrandets effekter på käklinjen

Åldrandets vanligaste effekt på käklinjen är att vi får en mindre definierad och slapp käklinje med tiden. En av orsakerna är benförlust, som nämndes ovan. Skelettet i ansiktet ger stöd och avgör ansiktets utseende. När vi åldras, i synnerhet i 50-årsåldern, tilltar benförlusten. Detta är oftast tydligt vid käken, eftersom käklinjens vinkel – eller underkäkens bakre del – blir mindre definierad.

Hängande kinder är en annan orsak till att käklinjen blir slapp. Hängande kinder är ett komplext problem som främst beror på tyngdkraftens verkan i kombination med att huden förlorar sin fasthet och elasticitet. Fettpartier i kinderna sjunker ner till ansiktets nedre delar och hamnar under käklinjen. I kombination med benförlust i underkäkens bakre delar samt utsträckt hud, resulterar det till en slapp käklinje med otydliga konturer.

Åldrandets effekter på käklinjen:

  • Benförlust, i synnerhet i underkäkens bakre delar
  • Hängig hud
  • Fettpartier kan sjunka ner under käklinjen

 

Estetiska behandlingar med fillerinjektioner kan åtgärda en slapp käklinje

Tack vare utvecklingen inom estetiska behandlingar kan en slapp käklinje numera behandlas med käklinjefiller. För inte särskilt länge sedan var förbättring av käken ett stort ingrepp som krävde kirurgi. Idag kan du återfå en skarp käklinje på ett mycket säkrare och minimalt invasivt sätt med fillers. Det innebär även att du kan bevara ditt ungdomliga utseende med enklare estetiska behandlingar.

Hängande kinder är som sagt ett mer komplext problem, men numera kan även detta i många fall korrigeras utan kirurgi. Fillers med fastare eller hårdare gel kan användas som käklinjefillers. Genom att tillföra struktur och volym med fillerinjektioner i tinningar och kindben kan hängande kinder korrigeras och kunden kan återfå ett mer ungdomligt utseende.

 

Skillnader mellan män och kvinnor

Alla estetiska behandlingar handlar om personliga preferenser. I slutänden är det din egen uppfattning om skönhet som räknas, men om du överväger en estetisk behandling av käklinjen kan det vara intressant att veta att det finns skillnader mellan män och kvinnor vad gäller käklinjens form. En skarp käklinje ger ett ungdomligt utseende och betraktas som attraktivt hos både män och kvinnor. Samtidigt har män i allmänhet mer framträdande vinklar i ansiktet medan kvinnor har mjukare ansiktsdrag. Män har även bredare käkar och hakor medan kvinnoansiktet oftast är hjärtformat.

 

Resultat som varar

Sammanfattningsvis kan sägas att fillers kan hjälpa dig bibehålla en väldefinierad käklinje som får dig att se yngre ut genom minimalt invasiva estetiska behandlingar med resultat som håller i 6 till 18 månader.