Varför Lift?

 

Varför lyfta med Restylane?

Ansiktets benmassa ger form och struktur åt våra drag. När vi åldras ökar benförlusten vilket leder till förlust av definition och konturer, i synnerhet bakre delen av käklinjen. En annan konsekvens av åldrandet är volymförlust i mitten av ansiktet, vilket kan leda till platta kinder, slapp hud och dubbelhaka. Ett lyft med Restylane kompenserar för sådana förändringar. En annan anledning till att lyfta med Restylane kan vara att du vill framhäva dina ansiktsdrag och framhäva din individualitet, oavsett ålder.

Restylane Defyne och Restylane Lyft kan individanpassas så att du har friheten att vara dig själv och känna dig som ditt bästa jag. Restylane Lyft är vår fastaste filler och lämpar sig för att lyfta kindbenen, framhäva käklinjen och skulptera hakan samt minska förekomsten av rynkor.2 Om du har en tunnare hud kan Restylane Defyne vara att föredra eftersom den är något mjukare och flexiblare.

Behandlingar med Restylane Defyne varar i upp till 1 år.3 Restylane Lyft varar i upp till 1 år med en behandling.4

Varför lyfta med Restylane
Behandlingsområden

Behandlingsområden för Restylane

Restylane Defyne och Restylane Lyft är fillers som ger precisa resultat och framhäver eller lyfter det behandlade området. Tänkbara behandlingsområden är till exempel hakan, käklinjen, kinderna och näsbryggan.

”Jag har kunder som ser lika bra ut eller bättre än de gjorde för 15 år sedan."
Steven Weiner, plastikkirurg, USA

Restylane Lyft-behandling inkluderar haka, kinder, nasolabiala veck, käkinje och marionettlinjer
HAKA
KÄKLINJE
Nasolabialveck
Marionettlinjer
KINDER

Behandlingsområden för Restylane

Restylane Defyne och Restylane Lyft är fillers som ger precisa resultat och framhäver eller lyfter det behandlade området. Tänkbara behandlingsområden är till exempel hakan, käklinjen, kinderna och näsbryggan.

”Jag har kunder som ser lika bra ut eller bättre än de gjorde för 15 år sedan."
Steven Weiner, plastikkirurg, USA

Din Restylane-behandling

Din Restylane-behandling

En behandling med Restylane tar cirka 15–45 minuter beroende på behandlingsområde. Ibland kan du behöva en uppföljningsbehandling cirka 2 veckor efter den första behandlingen för att optimera resultatet. De flesta Restylane-fillers innehåller en integrerad lokalbedövning, lidokain, som tar bort det mesta av obehaget i samband med behandlingen.

Det är normalt att uppleva biverkningar omedelbart efter fillerbehandlingen, såsom rodnad, svullnad, smärta, blåmärken eller ömhet i behandlingsområdet. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis inom en till två veckor efter injektionen. Även om fillers är minimalt invasiva, kan de ändå medföra vissa risker. Före behandlingen bör du diskutera potentiella risker och fördelar med din behandlare.

Restylane ger långvariga men inte permanenta resultat, vilket innebär att du kan fortsätta framhäva ditt utseende kontinuerligt.

Din Restylane-behandling
Så fungerar det

Så fungerar det

Hyaluronsyra är ett ämne med unik förmåga att binda vatten. Hyaluronsyran förekommer naturligt i kroppen och i samtliga hudlager. Den håller kroppens vävnader mjuka, återfuktade och flexibla. När vi åldras avtar kroppens förmåga att framställa hyaluronsyra, vilket leder till torrare och tunnare hud och till att den ungdomliga volymen går förlorad.

Kroppens egen hyaluronsyra bryts ner snabbt, inom 1–2 dagar. För att få hyaluronsyran i Restylane Defyne och Restylane Lyft att hålla längre – i minst ett år eller upp till två år för Restylane Lyft med en uppföljningsbehandling5 – har Galderma använt stabiliserande tekniker som försenar nedbrytningen. Restylane Defyne och Restylane Lyft innehåller hyaluronsyrageler som ger ett bra stöd för att bibehålla struktur och projektion.

Restylane var det första icke-animaliska fyllnadsmedlet med stabiliserad hyaluronsyra när det lanserades 1996. Det har blivit en guldstandard inom fillers och är den filler som alla andra varumärken jämförs med.

Så fungerar det Hyaluronsyra

FÖRE & EFTER

Refine your search
Välj efter åldersintervall
Välj efter kön
Välj efter behandlat område
Catherine_FÖRE
Ninorta_FÖRE
Jean-Paul_Pietrus_FÖRE
Christina_FÖRE
Vanessa_Samuels_FÖRE
Cassandra_Valborg_FÖRE
Irina_Sagtegen_FÖRE
Jessica_FÖRE
Shahrul_FÖRE
Sibel_Ama_FÖRE
Jenny_Sheleby_FÖRE
Kathy_Chan_FÖRE
Maria_FÖRE
Sofia_FÖRE
Yohan_Vandemberg_FÖRE
Catherine_FÖRE
Ninorta_FÖRE
Jean-Paul_Pietrus_FÖRE
Christina_FÖRE
Vanessa_Samuels_FÖRE
Cassandra_Valborg_FÖRE
Irina_Sagtegen_FÖRE
Jessica_FÖRE
Shahrul_FÖRE
Sibel_Ama_FÖRE
Jenny_Sheleby_FÖRE
Kathy_Chan_FÖRE
Maria_FÖRE
Sofia_FÖRE
Yohan_Vandemberg_FÖRE
Före Catherine_FÖRE
Efter Catherine_EFTER
Caption
 • Fillers: området under ögonen, kinder, skrattrynkor och läppar.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Ninorta_FÖRE
Efter Ninorta_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder och skrattrynkor.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Jean-Paul_Pietrus_FÖRE
Efter Jean-Paul_Pietrus_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor och käklinje.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Christina_FÖRE
Efter Christina_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor och läppar.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Vanessa_Samuels_FÖRE
Efter Vanessa_Samuels_EFTER
Caption
 • Fillers: området under ögonen.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Cassandra_Valborg_FÖRE
Efter Cassandra_Valborg_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder och läppar.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Irina_Sagtegen_FÖRE
Efter Irina_Sagtegen_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, näsa, haka och läppar.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Jessica_FÖRE
Efter Jessica_EFTER
Caption
 • Fillers: panna, kindben, kinder, näsa, läppar och haka.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Shahrul_FÖRE
Efter Shahrul_EFTER
Caption
 • Fillers: kindben, näsa, kinder och skrattrynkor.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Sibel_Ama_FÖRE
Efter Sibel_Ama_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, läppar och haka.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Jenny_Sheleby_FÖRE
Efter Jenny_Sheleby_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor och läppar.
 • Återfuktande skinboosters: kinder
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Kathy_Chan_FÖRE
Efter Kathy_Chan_EFTER
Caption
 • Anti-wrinkle-behandlingar: glabellalinjer. 
 • Fillers: området under ögonen, kindben, kinder och skrattrynkor.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Maria_FÖRE
Efter Maria_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor, läppar och haka.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Sofia_FÖRE
Efter Sofia_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor, läppar och haka.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Yohan_Vandemberg_FÖRE
Efter Yohan_Vandemberg_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder och skrattrynkor.
 • De individuella resultaten kan variera.

96%

var nöjda eller mycket nöjda med lyftande Restylane-behandlingar6

9 av 10

kunder skulle prova Restylane Defyne igen7

Bevisade estetiska resultat med Restylane sedan

1996

VANLIGA FRÅGOR

Du får alltid komma på konsultation före den första behandlingen. Fundera på vad du vill uppnå och om du har frågor. Din behandlare informerar dig om hur Restylane-fillers kan användas på ett säkert sätt enligt dina individuella skönhetsmål. Ni går även igenom din medicinska historia. Efter konsultationen bör du känna dig välinformerad om Restylane-fillers och veta vilka resultat du kan förvänta dig.

Först och främst bör du alltid välja en kvalificerad behandlare för att försäkra dig om att fillerbehandlingen utförs korrekt. Du kan alltid söka i nationella register efter licensierade estetiska behandlingsspecialister. Behandlingen bör utföras i en fullständigt ren, medicinsk miljö med lämplig grad av avskildhet. Du kan alltid be att få se behandlarens examensbevis och försäkringsbevis för att säkerställa att han eller hon har rätt utbildning och att behandlingen är försäkrad.

Endast medicinska specialister bör utföra Restylane-behandlingar. I Sverige utför endast plastikkirurger, läkare, sjuksköterskor och tandläkare Restylane-behandlingar. Om du är osäker kan du se vår lista över certifierade kliniker/specialister nära dig.

Du bör få utförlig information och en detaljerad beskrivning av din behandling med Restylane-fillers.

 • Du bör bli informerad om möjligheterna och begränsningarna med behandlingar med hyaluronsyra.
 • Du bör få information om eventuella biverkningar och försiktighetsåtgärder gällande behandlingen.
 • Du bör bli informerad om kostnaden för behandlingen och eventuella uppföljningsbehandlingar.
 • Du bör få tillfredsställande svar på alla dina frågor.

Det finns flera viktiga försiktighetsåtgärder du bör diskutera med din behandlare för att garantera att resultaten blir tillfredsställande och för att undvika komplikationer. Diskutera följande med din behandlare:

 • Om du tar immunsuppressiva läkemedel
 • Om du tar aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller andra läkemedel som påverkar blödningar
 • Om du har frågor om försiktighetsåtgärder gällande behandlingen

Först desinfekterar behandlaren det område som ska behandlas. Sedan injiceras en liten mängd av lämplig Restylane-filler i huden genom en tunn injektionsnål eller en grövre mikrokanyl för att fylla i rynkor, tillföra volym, forma ansiktet eller fylla läpparna. Efter injektionen kan behandlaren massera det behandlade området försiktigt för att jämna ut resultatet.

Vårt produktsortiment

Galderma har utvecklat ett brett produktsortiment som fungerar i harmoni för uppnå ultimata resultat.

Image
refresh

RESTYLANE® SKINBOOSTERS

Vitalisera huden inifrån med en djupverkande fuktboost för ett fräscht och strålande utseende med långvarigt resultat.

sculptra

SCULPTRA®

Förnya hudens struktur med en kollagenaktivator som gradvis bygger grunden för en ungdomligare och fastare version av dig.

REFERENSER:

 1. Data on file (MA-39364).; Weiss RA et al. Dermatol Surg 2016;42:699–709.; Narins RS et al. Dermatol Surg 2011;37:644–650.
 2. Kablik J et al. Dermatol Surg 2009;35(Suppl1):302–312.; Weiss RA et al. Dermatol Surg 2016;42:699–709.; Narins RS et al. Dermatol Surg 2011;37:644–650.
 3. Ascher B et al. Dermatol Surg 2017;43:389–395.
 4. Data on file (MA-39364).
 5. Ascher B et al. Dermatol Surg 2017;43:389–395.; Data on file (MA-39364).
 6. Data on file (MA-39364).
 7. Cartier et al. J Drugs Dermatol. 2012 Jan;11(1 Suppl):s17-26.; Talarico S et al. Dermatol Surg 2015;41:1361–1369.