FÖRE & EFTER

Refine your search
Välj efter åldersintervall
Välj efter kön
Välj efter behandlat område
Jenny_Sheleby_FÖRE
Jenny_Sheleby_Decolletage_FÖRE
Katriina_FÖRE
Rafat_Klan_FÖRE
Jenny_Sheleby_FÖRE
Jenny_Sheleby_Decolletage_FÖRE
Katriina_FÖRE
Rafat_Klan_FÖRE
Före Jenny_Sheleby_FÖRE
Efter Jenny_Sheleby_EFTER
Caption
 • Fillers: kinder, skrattrynkor och läppar.
 • Återfuktande skinboosters: kinder
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Jenny_Sheleby_Decolletage_FÖRE
Efter Jenny_Sheleby_Decolletage_EFTER
Caption
 • Återfuktande skinboosters: dekolletage.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Katriina_FÖRE
Efter Katriina_EFTER
Caption
 • Återfuktande skinboosters: panna, kinder, skrattrynkor och linjer runt munnen.
 • De individuella resultaten kan variera.
Före Rafat_Klan_FÖRE
Efter Rafat_Klan_EFTER
Caption
 • Återfuktande skinboosters: kinder och skrattrynkor.
 • De individuella resultaten kan variera.

5,5 miljoner behandlingar genomförda hittills1

96 % vill fortsätta eller upprepa behandlingen2

Resultat som varar i upp till 12 månader3

Hitta en klinik

REFERENSER:

 1. Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288–98.
 2. Gubanova EI et al. Aesthetic Med 2010;1:94-98.
 3. Gubanova EI et al. J Drugs Dermatol 2015;14(3):288–98.