Både patienter och partners är nöjda med Restylane® Kysse™ enligt klinisk studie

Både patienter och partners är nöjda med Restylane® Kysse™ enligt klinisk studie

Det är vanligt att patienter som funderar på att göra en läppinjektion oroar sig för att läpparna inte ska se naturliga ut efter behandlingen. En studie efter att produkten släppts på marknaden har utvärderat hur nöjda patienter och patienternas partners är med läppförbättringar med Restylane Kysse, ett av de ledande fillervarumärkena på marknaden.1 Studien visade en hög grad av patient- och partnernöjdhet med läpparnas fyllighet, naturlighet och ”kyssvänlighet” efter behandlingen.

Läppförbättring med hyaluronsyrafillers (HA-fillers) är en populär skönhetsbehandling. För att ge en hög grad av patientnöjdhet måste en läppfiller skapa en naturlig fyllighet och volym, inte bara i vila utan även i rörelse. Detta kräver en viss mjukhet och elasticitet hos HA-gelen, men även tillräcklig fasthet för att den ska hålla formen över tid. Restylane Kysse från Galderma är en läppfiller som har utvecklats särskilt för att ge läpparna volym. Restylane Kysse tillverkas med OBT™-teknologi som ger mjuka och elastiska geler.

 

Studie med utvärdering av läppförbättring – både patient- och partnernöjdhet

Förmågan hos Restylane Kysse att ge en naturlig läppförbättring utvärderas nyligen i en öppen studie efter att produkten släppts på marknaden. En nyhet med studien var att den bedömde både hur nöjd patienten och partnern var med behandlingen. Sammanlagt deltog 59 patienter i studien, varav 19 fick enbart Restylane Kysse, 40 fick Restylane Kysse i kombination med Restylande Refyne och/eller Restylane Defyne för korrigering av rynkor och veck i ansiktet.

Det primära syftet var att utvärdera den estetiska förbättringen jämfört med före behandlingen med användning av GAIS-skalan (Global Aesthetic Improvement Scale) åtta veckor efter behandlingen. Sekundära mål var att bedöma förbättringen av läpparnas fyllighet och naturlighet. Patientnöjdheten bedömdes med användning av frågeformuläret FACE-Q™ om nöjdhet med läpparna. Dessutom utvärderade både patienter och deras partners behandlingen genom att fylla i ett frågeformulär om kyssvänlighet åtta veckor efter behandlingen. Slutligen utvärderades säkerheten hos Restylane Kysse genom bedömning av biverkningar.

 

Resultatet av studien – naturliga och kyssvänliga läppar

Studien visade att det första målet uppfylldes. 100 % av patienter och prövare bedömde läpparna som förbättrade, kraftigt förbättrade eller mycket kraftigt förbättrade åtta veckor efter behandlingen med läppfiller.

När det gällde FACE-Q-utvärderingen var 87 % av patienterna nöjda med alla aspekter. En detaljerad översikt över nöjdheten enligt olika delskalor visas i figur 1.
 

Figur 1. Forskningspersonernas nöjdhet med läpparna enligt FACE-Q-utvärderingen


Studien visade även en hög grad av nöjdhet enligt utvärderingen av kyssvänlighet. Över 98 % av patienterna var nöjda eller mycket nöjda med sina läppars kyssvänlighet och 96 % tyckte att deras läppar såg naturliga ut efter behandlingen. Dessutom var 90 % av partners nöjda eller mycket nöjda med utseendet på patienternas läppar efter behandlingen och 73 % av partners instämde i att patienternas läppar kändes mer kyssvänliga och naturliga efter behandlingen.

När det gäller säkerhet var inga behandlingsrelaterade biverkningar allvarliga, 96 % var lindriga och medianvärdet för tiden det tog för dem att gå över var 2,5 dagar.

 

Hög grad av patient- och partnernöjdhet

Sammanfattningsvis visade studien att en läppförbättring med Restylane Kysse skapar en naturlig läppvolym med en hög grad av patient- och partnernöjdhet. Patienterna tyckte att deras läppar såg naturliga ut och hade en sensuell känsla och var nöjda eller mycket nöjda med läppfillerns kyssvänlighet. Dessutom var partners nöjda med utseendet på läpparna och en majoritet av partners instämde i att läpparna kändes mer kyssvänliga och naturliga jämfört med före behandlingen.


Referenser:

  1. Nikolis A., Bertucci V., Solish N.; Post-marketing study to evaluate lip enhancement, naturalness and both partner and subject satisfaction after treatment with HARK; Poster presented at IMCAS, France, Feb 2020.