Vad händer med hudens naturliga kollagen när vi åldras?

Vad händer med hudens naturliga kollagen när vi åldras?

Med tanke på den enorma mängden pulver, preparat, bars, drycker, krämer, lotioner och estetiska kollagenbehandlingar som finns råder det ingen tvekan om att kollagen är trendigt. De lovar mycket, men kan dessa produkter och behandlingar leva upp till sina påståenden och verkligen påverka den naturliga kollagenbildningen? Eller ospänstig hud? Svaret på de frågorna är faktiskt relativt okänt, trots den flodvåg av information om kollagen som översköljer internet. Läs vidare för att ta reda på mer.

Frågan är – vad händer egentligen med vårt naturliga kollagen när vi åldras?

Många av kollagenbehandlingarna och -produkterna påstås öka din naturliga kollagenproduktion, minska ospänstig hud, ge dig fast hud och många andra bra saker som får dig att se yngre och fräschare ut.

Förmodligen vill du inte prova en hel drös produkter själv för att ta reda på om de ökar den naturliga kollagenbildningen i din hy eller inte. De flesta av oss har inte tillräckligt med tid – eller pengar – för att göra det.

Istället kan det vara en god idé att lära sig mer om vad som händer med hudens naturliga kollagen när vi blir äldre. Med den kunskapen blir det enklare att förstå om en viss kollagenbehandling fungerar eller inte – eller om den kommer att få den effekt på huden som just du är ute efter.

Hur utvärderar man effekten av kollagenbehandlingar?

Bland all information om kollagen som finns på internet finns det beskrivningar om hur den naturliga kollagenbildningen går till, hur den fungerar i huden och hur den kan reducera ospänstig hud och återställa en fast hud. Men mycket av informationen är förenklad, och det är inte säkert att den kommer hjälpa dig att förstå varför en viss kollagenbehandling eller -produkt skulle vara bättre än någon annan på att ge dig en spänstigare hud och ett yngre utseende.

I den här artikeln kommer vi därför att ge en bredare bild och inte bara beskriva vad som händer med vårt naturliga kollagen i huden när vi åldras, utan även beskriva vad som faktiskt händer (utan att förenkla det alltför mycket). Förhoppningsvis kommer den att bidra med ny information som kan vara till större hjälp än de förenklade förklaringarna.

Hudens naturliga kollagen bildar ett tredimensionellt nätverk

Det yttersta lagret av vår hud kallas epidermis. Under detta lager finns dermis, som ger stöd och struktur till huden, inklusive epidermis. I det här hudlagret finns det som kallas den extracellulära matrixen, en ”byggnadsställning” gjord av olika proteiner. Det vanligaste proteinet i den extracellulära matrixen är kollagen typ 1. Faktum är att 90 % av den torra vikten av mänsklig hud är kollagen typ 1. Det är med andra ord tydligt att kollagen är oerhört viktigt för huden. Andra typer av kollagen i huden är kollagen typ 2, 3 och 4. Tillsammans bildar de ett tredimensionellt strukturellt nätverk (den extracellulära matrixen) som ger stadga och hjälper huden att bevara sin elasticitet och behålla fukt.1

Det naturliga kollagenet i vår hud produceras av en typ av cell som kallas fibroblast. Med åldern kan fibroblasterna inte producera naturligt kollagen lika effektivt som tidigare, vilket leder till tunn och strukturellt försvagad, ospänstig hud och sämre hudkvalitet.2,3,

Mer specifikt blir det naturliga kollagenet i huden fragmenterat och slitet. Det fragmenterade kollagenet kan inte införlivas i den extracellulära matrixen. Istället ackumuleras det och orsakar defekter i det tredimensionella nätverket.1 

 

Vad är kollagen

Den typiska förklaringen om naturligt kollagen och åldrande

Det här är ungefär vad du brukar kunna läsa om vad som händer med vårt naturliga kollagen när vi blir äldre. Det är lätt att dra slutsatsen att när fibroblasterna åldras så kan de inte producera lika mycket kollagen som tidigare, och att det därför borde vara en god idé att äta kollagentillskott. Eller kanske att prova en kollagenbehandling som skadar det existerande kollagenet genom att hetta upp dermis (IPL, radiofrekvens, fraktionerad laser).5 Eller genom att ta bort det översta lagret av huden (peeling, ablativ laser) för att stimulera hudförnyelse och kollagenbildning.Det övergripande syftet med sådana kollagenbehandlingar är att åstadkomma en kontrollerad vävnadsskada för att framkalla ett sårläkningssvar och på så vis förnya huden och motverka ospänstig hud.

Men idén att äldre fibroblaster inte kan producera tillräckligt med kollagen är inte helt och hållet korrekt. Därför är det lätt hänt att du provar en kollagenbehandling eller ett kollagentillskott som inte ger den effekt du önskar på din hud, som mindre ospänstig hud, eftersom du baserar ditt beslut på antaganden som inte riktigt stämmer överens med vad som händer i huden.

Äldre fibroblaster är nästan lika bra på att bilda kollagen som yngre fibroblaster

Åldrandeprocessen är till stor del fortfarande ett mysterium för forskarna. Förklaringarna fokuserar ofta på genetik och själva cellen. Med tiden förbrukar cellen sin förmåga att replikera sig själv (naturligt åldrande). Eller på externa faktorer, såsom överdriven exponering för sol, som skadar cellerna och leder till en nedsatt funktion. Med andra ord förlorar fibroblasterna med tiden sin förmåga att producera kollagen, både på grund av naturligt åldrande och externa faktorer.1

Problemet med den här teorin är att den inte riktigt stämmer när det gäller fibroblasterna. Hur vet vi det? Forskare har odlat fibroblaster från både svårt solskadad hud och hud som har skyddats från solen från personer över 80 år. Det visade sig att den naturliga kollagenbildningen av fibroblaster som tagits från solskadad hud inte kunde särskiljas från kollagenbildningen av fibroblaster från hud som skyddats från sol. De var lika bra på att producera kollagen.1

Dessutom, när forskare studerade fibroblaster från personer över 80 år visade det sig att deras fibroblaster bara hade en något minskad kapacitet att producera kollagen jämfört med fibroblaster från personer under 30 år.1

Slutsatsen är att trots att våra fibroblaster blir äldre, är de fortfarande riktigt bra på att bilda kollagen. Frågan är då – varför gör de inte det? Varför producerar fibroblaster i åldrad eller solskadad hud inte lika mycket kollagen som fibroblaster i yngre hud eller hud som skyddats från sol? Om våra fibroblaster är så bra på kollagenbildning, oavsett ålder, varför får vi då ospänstig hud, rynkor och veck?

När fibroblaster kollapsar producerar de mindre naturligt kollagen

Förklaringen finns inte i själva cellerna, utan i deras miljö, den extracellulära matrixen. Vår huds naturliga kollagen är väldigt långlivat. I genomsnitt tar det ca 30 år för det att brytas ned. I ung och frisk hud är mängden enzymer som bryter ned kollagen extremt låg, och därför bryts kollagen ned väldigt långsamt. När kollagen åldras börjar det däremot fragmenteras, och tyvärr kan det fragmenterade kollagenet inte införlivas i de nya kollagenfibrerna. Och eftersom huden har så låga nivåer av nedbrytande enzymer kan detta fragmenterade kollagen inte brytas ned på ett effektivt sätt. I stället börjar det ackumuleras inuti den extracellulära matrisen, och då börjar dåliga saker att hända.1

I ung och frisk hud fäster receptorer på fibroblasternas yta mot kollagenet i den extracellulära matrisen. En förenklad förklaring är att detta sträcker ut fibroblasterna. När fibroblasterna sträcks ut producerar de mer kollagen och mindre nedbrytande enzymer. Men när det finns stora mängder fragmenterat kollagen i den extracellulära matrisen kan fibroblasterna inte fästa vid matrisen, och istället för att sträckas ut kollapsar de. Och när de kollapsar producerar fibroblasterna inte bara mindre naturligt kollagen, de producerar även mer nedbrytande enzymer.1

Balansen har skiftat i en mycket negativ riktning med minskad kollagenbildning och ökad nedbrytning av kollagen, vilket leder till ospänstig och tunn hud. Inte för att det är något fel på fibroblastcellerna eller på grund av avsaknad av kollagen. Huden är i själva verket full av kollagen, det är bara det att den är fragmenterad och inte kan införlivas på ett effektivt sätt i den extracellulära matrixen.1

Sammanfattningsvis är problemet inte fibroblasternas förmåga att producera kollagen. Fibroblaster från gammal eller solskadad hud är nästan lika bra på att bilda kollagen naturligt som fibroblaster i ung och frisk hud. Det saknas heller inte kollagen i sig, eftersom det finns ett överflöd av fragmenterat naturligt kollagen i matrixen.

För att öka fibroblasternas töjning så att de kan fungera bättre och sluta producera nedbrytande enzymer kan en effektivare strategi vara en kollagenbehandling som återställer hudens inre struktur – den extracellulära matrixen.

Som nämnt ovan finns det kollagenbehandlingar som skadar det naturliga kollagenet i dermis och därigenom framkallar ett inflammatoriskt sårläkningssvar. Ju mer skada, desto mer förnyas huden, men det ger även en större risk för biverkningar.

 

Från slapp till fast hud: Återuppbygga kollagen naturligt

Kollagenstimulatorer som motverkar ålderstecken och lös hud

Ett alternativ istället för att skada dermis är att stimulera den naturliga kollagenbildningen direkt med en så kallad kollagenstimulator.

Den första kollagenstimulatorn, som även har studerats ingående, är Sculptra. Sculptra innehåller mikropartiklar av poly-L-lactic acid , PLLA. PLLA är ett biologiskt nedbrytbart ämne som har använts i över trettio år i medicinska behandlingar och resorberbara stygn.6,7 Biologiskt nedbrytbart betyder att PLLA kan lösas upp och elimineras av kroppen. När mikropartiklar av PLLA injiceras i huden över ett större område har de visat sig gradvis stimulera hudens naturliga kollagenbildning, utan att orsaka ett sårläkningssvar.6,8-11

En ännu inte bevisad hypotes är att den stimulerande effekten på den naturliga kollagenbildningen kan bero på att mikropartiklarna tack vare sin volym sträcker ut dermis och att fibroblasterna då kan återuppta sin normala funktion. Den här hypotesen är som sagt ännu inte bevisad. Däremot står det klart att Sculptra har en betydande effekt på kollagenbildningen. Behandlingen ger gradvisa och naturliga resultat med i genomsnitt 66 % ökning av kollagen typ 1 efter bara tre månader.12

Denna kollagenbehandling har även visat sig få långvarig effekt, med synbart mindre rynkor i upp till minst 25 månader efter den sista behandlingen.13

En förståelse av vad som händer med vårt naturliga kollagen leder till bättre beslut

Vilken kollagenbehandling som är bäst för dig beror på vilka resultat du är ute efter. Vissa kollagenbehandlingar har mer synliga resultat än andra. Nu när du vet vad som faktiskt händer med det naturliga kollagenet i huden när vi blir äldre kan det förhoppningsvis hjälpa dig att fatta bättre beslut. Om du funderar på en estetisk behandling för åldrad eller ospänstig hud ska du alltid rådgöra med en kvalificerad behandlare.

Läs mer om hur Sculptra fungerar och vad det kan göra för din hud i den här artikeln.

 

Referenser

 1. Fisher GJ et al. Arch Dermatol 2008;144(5):666–72.
 2. Farage MA et al. Adv Wound Care (New Rochelle) 2013;2(1):5–10.
 3. Quan T and Fisher GJ. Gerontology 2015;61(5):427–34.
 4. Werschler WP et al. J Clin Aesthet Dermatol 2015;8(10 Suppl):S2–S7.
 5. Quan T, Wang F, Shao Y, et al. J Invest Dermatol. 2013 Mar;133(3):658–667.
 6. Stein P et al. J Dermatol Sci. 2015;78(1):26–33.
 7. Lowe NJ. J EurAcadDermatolVenereol. 2006: 20(1):2-6
 8. Goldberg D et al. Dermatol Surg 2013;39(6):915–22.
 9. Vleggaar D et al. J Drugs Dermatol 2014;13 (4 suppl):s29–31.
 10.  Moyle GJ et al. HIV Med 2004;5(2):82–7.
 11. Bohnert K et al. Plast Reconstr Surg 2019;127(4):1684–92.
 12. Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro- Kaftan E. Dermatol Surg. 2013;39(6):915–922.
 13. Narins RS et al. J Am Acad Dermatol 2010;62(3):448–62.