Ge volym åt dina ansiktsdrag och skapa fylliga läppar med Restylane Volyme och Restylane Kysse – hyaluronsyrabaserade fillers utvecklade för dig.

Din behandling med Restylane Volyme och Restylane Kysse

Du får alltid komma på konsultation före den första behandlingen med Restylane Volyme eller Restylane Kysse. Fundera på vad du vill uppnå och om du har frågor du vill ställa till din behandlare. Vi rekommenderar att du läser igenom våra vanliga frågor nedan för att ta reda på mer om behandling med Restylane-fillers.

Första steget: hitta en klinik

Var noga när du väljer din klinik. Vi rekommenderar att du läser igenom våra vanliga frågor.

I denna video ger plastikkirurgen Frank Rosengaus från Mexiko råd om hur man hittar rätt läkare. Kom ihåg att leta efter en läkare som har samma syn på skönhet som du har.

Behandlingsområden

Restylane Volyme och Restylane Kysse ger volym och form för att förstärka skönheten hos ditt ansikte.

Restylane Volym behandlingsområden
Haka
Käklinje
Tinningar
Läppar
Nasolabialveck
Kinder
Restylane Volym behandlingsområden
Haka
Tinningar
Läppar
Kinder
Käklinje
Nasolabialveck

Vad du bör fråga din behandlare

Här är några frågor vi rekommenderar att du ställer till din behandlare: 

 • Vilka resultat kan jag förvänta mig av behandlingen?
 • Vad händer under behandlingen?
 • Kan min medicinska historia eller tidigare behandlingar påverka eller förhindra behandlingen?
 • Finns det några biverkningar eller försiktighetsåtgärder jag bör känna till?
 • Finns det något jag bör göra före eller efter behandlingen?
 • Andra frågor du har.

Du hittar även detaljerad information om behandling med Restylane-fillers i våra vanliga frågor nedan.

VANLIGA FRÅGOR

Du får alltid komma på konsultation före den första behandlingen. Fundera på vad du vill uppnå och om du har frågor. Din behandlare informerar dig om hur Restylane Skinboosters kan användas på ett säkert sätt för att ge dig ett fräscht och strålande utseende. Ni går även igenom din medicinska historia. Efter konsultationen bör du känna dig välinformerad om Restylane Skinboosters och veta vilka resultat du kan förvänta dig.

Först och främst bör du alltid välja en kvalificerad behandlare för att försäkra dig om att fillerbehandlingen utförs korrekt. Du kan alltid söka i nationella register efter licensierade estetiska behandlingsspecialister. Behandlingen bör utföras i en fullständigt ren, medicinsk miljö med lämplig grad av avskildhet. Du kan alltid be att få se behandlarens examensbevis och försäkringsbevis för att säkerställa att han eller hon har rätt utbildning och att behandlingen är försäkrad.

Endast medicinska specialister bör utföra Restylane-behandlingar. I Sverige utför endast plastikkirurger, läkare, sjuksköterskor och tandläkare Restylane-behandlingar. Om du är osäker kan du se vår lista över certifierade kliniker/specialister nära dig.  

 

Du bör få utförlig information och en detaljerad beskrivning av din behandling med Restylane-fillers.

 • Du bör bli informerad om möjligheterna och begränsningarna med behandlingar med hyaluronsyra.
 • Du bör få information om eventuella biverkningar och försiktighetsåtgärder gällande behandlingen.
 • Du bör bli informerad om kostnaden för behandlingen och eventuella uppföljningsbehandlingar.
 • Du bör få tillfredsställande svar på alla dina frågor.

Det finns flera viktiga försiktighetsåtgärder du bör diskutera med din behandlare för att garantera att resultaten blir tillfredsställande och för att undvika komplikationer. Diskutera följande med din behandlare:

 • Om du tar immunsuppressiva läkemedel
 • Om du tar aspirin, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller andra läkemedel som påverkar blödningar
 • Om du har frågor om försiktighetsåtgärder gällande behandlingen

Först desinfekterar behandlaren det område som ska behandlas. Sedan injiceras en liten mängd av lämplig Restylane-filler i huden genom en tunn injektionsnål eller en grövre mikrokanyl för att fylla i rynkor, tillföra volym, forma ansiktet eller fylla läpparna. Efter injektionen kan behandlaren massera det behandlade området försiktigt för att jämna ut resultatet.